giúp mình với Cho ABC cân tại A, có AH là đường cao và M là trung điểm AB, N là trung điểm AC. Gọi D là điểm đối xứng với H qua M. a) chứng minh AHBD

Question

giúp mình với
Cho ABC cân tại A, có AH là đường cao và M là trung điểm AB, N là trung điểm AC. Gọi D là điểm đối xứng với H qua M.
a) chứng minh AHBD là hình chữ nhật
b) tia HN cắt tia DA tai K. chứng minh a là trugn điểm KD
c) xác định điều kiện của ABC để tứ giác AHBD là hình vuông

in progress 0
Reese 1 tháng 2021-08-05T01:49:34+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:50:38+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.Do M là trung điểm AB, M cũng là trung điểm HD

  $\rightarrow \Diamond AHBD$ là hình bình hành 

  Mà $AH\perp BC\rightarrow AH\perp BC$

  $\rightarrow \Diamond AHBD $ là hình chữ nhật

  b.Theo câu a suy ra:

  $AD//BH\rightarrow \Delta KAN=\Delta HCN(g.c.g)$

  $\rightarrow KA=HC$

  Mà $HC=HB=AD$ do $\Diamond AHBD$ là hình chữ nhật

  $\rightarrow KA=AD$

  $\rightarrow A$ là trung điểm $AD$

  c.Để $\Diamond AHBD$ là hình vuông

  $\rightarrow AH=BH$

  $\rightarrow \Delta ABC$ vuông cân tại A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )