giúp mình với, cho tập A o, 1,2,3,4,5,6 có bao nhiêu cách chọn 3 chữ số chia hết cho 5

Question

giúp mình với, cho tập A o, 1,2,3,4,5,6 có bao nhiêu cách chọn 3 chữ số chia hết cho 5

in progress 0
Reese 1 tuần 2021-11-30T23:54:28+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T23:56:24+00:00

  $A=\{0;1;2;3;4;5\}$

  Số có 3 chữ số được chọn có dạng $\overline{abc}$ 

  ĐK: $a\ne 0$

  Có $6$ cách chọn $a$

  Có $2$ cách chọn $c\in\{0;5\}$

  Có $7$ cách chọn $b$

  Vậy lập được $6.2.7=84$ số

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )