Giúp mình với Đốt cháy hoàn tòa 5,4g nhôm trong bình đựng khí oxi a, Tính thể tích khí oxi cần dùng ở đktc b, Tính số gam KMnO4 cần dùng để tiêu chế l

Question

Giúp mình với
Đốt cháy hoàn tòa 5,4g nhôm trong bình đựng khí oxi
a, Tính thể tích khí oxi cần dùng ở đktc
b, Tính số gam KMnO4 cần dùng để tiêu chế lượng khí oxi trên

in progress 0
Julia 1 năm 2021-11-13T06:34:00+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T06:35:32+00:00

  Đáp án:

   Ta có: nAl =5,427 =0,2(mol)

  Theo phương trình, nO2 =0,2×34 =0,15(mol)

  => Thể tích Oxi cần dùng là: VO2(đktc) = 0,15.22,4=3,36(l)

  b,PTHH : 2KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2

  Theo PT : 2 mol O2 -> 1 mol KMnO4

  Theo bài ra : 0,3 -> 0,15

  mKMnO4 = nKMnO4 . MKMnO4 = 0,15 . 158 = 23,7 ( g)

  Chúc bạn học tốt

  Cho mk 5 sao + cảm ơn + câu tl hay nhất nha

  0
  2021-11-13T06:35:42+00:00

  Đáp án:

   Ta có: nAl =$\frac{5,4}{27}$ =0,2(mol)

  Theo phương trình, nO2 =$\frac{0,2×3}{4}$ =0,15(mol)

  => Thể tích Oxi cần dùng là: VO2(đktc) = 0,15.22,4=3,36(l)

  b,PTHH : 2KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2

  Theo PT : 2 mol O2 -> 1 mol KMnO4

  Bài ra : 0,3 -> 0,15

  mKMnO4 = nKMnO4 . MKMnO4 = 0,15 . 158 = 23,7 ( g)

  Sai chỗ nào bỏ qua cho mình nhé !!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )