GIÚP MÌNH VỚI! Kéo 1 vật có khối lượng 50kg chuyển động thẳng đều trên sàn nhà nằm ngang. Biết lực ma sát của sàn nhà tác dụng lên vật là 20N. a)Tính

Question

GIÚP MÌNH VỚI!
Kéo 1 vật có khối lượng 50kg chuyển động thẳng đều trên sàn nhà nằm ngang. Biết lực ma sát của sàn nhà tác dụng lên vật là 20N.
a)Tính áp lực của vật tác dụng lên sàn nhà?
b)Tính công của lực kéo khi làm di chuyển vật 1 đoạn đường 10m?

in progress 0
Samantha 2 tháng 2021-10-13T18:33:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T18:35:17+00:00

  Đáp án:

   Áp lực lên sàn nhà F = P = 50.10 = 500N

  Vif vật chuyển động đều nên công lực kéo chính là công thắng lực ma sát A = F.s =!20.10 = 200N

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-13T18:35:30+00:00

  Đáp án:

  a. 500N

  b. 200J 

  Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt:

  m = 50kg

  Fms = 20N

  a. ÁP lực tác dụng lên sàn nhà là:

  \[F = P = 10m = 10.50 = 500N\]

  b.Công của lực kéo chính bằng công của lực ma sát :
  \[A = {A_{ms}} = {F_{ms}}.s = 20.10 = 200J\]

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )