Giúp mình với Lập bảng niên biểu những sự kiện lịch sử tiêu biểu qua đó thể hiện rõ vai trò và công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng V

Question

Giúp mình với Lập bảng niên biểu những sự kiện lịch sử tiêu biểu qua đó thể hiện rõ vai trò và công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến 1954

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-10-12T03:06:42+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T03:07:50+00:00

  Vai trò :

  + Thành lập đảng

  + Vị cha già của dân tộc

  Công lao to lớn :

  + Đấu tranh giành độc lập tự do

  + Góp công lớn cho cách mạng”

  + Cải cách , tạo đường đi mới cho đất nc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )