giúp mình với, mình cảm ơn Sắp xếp sự nở vì nhiệt theo thứ tự tăng dần của các chất sau : khí hidro, đồng, rượu, thuỷ ngân, sắt

Question

giúp mình với, mình cảm ơn
Sắp xếp sự nở vì nhiệt theo thứ tự tăng dần của các chất sau : khí hidro, đồng, rượu, thuỷ ngân, sắt

in progress 0
Amara 3 tuần 2021-07-08T17:19:55+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:21:09+00:00

   Do chất Khí lớn hơn chất lỏng và rắn(1)

  Chất lỏng bé hơn chất khí và lớn hơn chất rắn (2)

  từ `(1);(2)` => `\text{Chất rắn < chất lỏng < chất khí }`

  Vì chất rắn : đồng ; sắt

  chất lỏng : thủy ngân ; rượu

  chất khí : khí hidro

  Từ đó sắp xếp là : `\text{ đồng ; sắt ; thủy ngân  ; rượu ; khí hidro}`

  0
  2021-07-08T17:21:41+00:00

  Đáp án:

  khí hidro, nước, thuỷ ngân, sắt, đồng

  Giải thích các bước giải:

  Sắp xếp sự nở vì nhiệt theo thứ tự tăng dần: sắt, đồng, thuỷ ngân, rượu, khí hidro.

  (chất rắn < lỏng < khí)

  ( sắt (0,06) < đồng (0,086) )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )