giúp mình với mình cần đáp án gấp. Hứa cho 5 sao Một cái can có thể đựng tối đa 2kg dầu hỏa. Biết khối lượng riêng của dầu hỏa là Do = 800kg/m3, khố

Question

giúp mình với mình cần đáp án gấp. Hứa cho 5 sao
Một cái can có thể đựng tối đa 2kg dầu hỏa. Biết khối lượng riêng của dầu hỏa là Do = 800kg/m3, khối lượng riêng của nước là Dd = 1000kg/m3
a. Tính thể tích của 2kg dầu hỏa từ đó hãy suy ra GHD của can
b. Nếu dùng can này để đựng nước thì khối lượng nước phải bao nhiêu thì can này đầy?

in progress 0
Melody 1 năm 2021-10-06T15:13:56+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:15:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a. Thể tích của 2kg dầu hoả là:

   Ta có D = m/V nên V = m/D = 2/800 = 0,0025m^3 = 2,5dm^3 = 2,5 lít.

   GHĐ của can là 2,5lit

   b. Khối lượng nước có thể đựng được là

   m = D.V = 1000.0,0025 = 2,5kg

  0
  2021-10-06T15:15:50+00:00

  Đáp án:

  a. 2,5 lít 

  b. 2,5 kg nước 

  Giải thích các bước giải:   

  a. Thể tích của 2kg dầu hỏa là:

  \[V = \frac{{{m_d}}}{{{D_d}}} = \frac{2}{{800}} = 2,{5.10^{ – 3}}{m^3} = 2,5l\]

  Vậy GHĐ của can là 2,5 lít 

  b. Khối lượng nước của nếu đựng đầy can là:

  \[{m_n} = {D_n}.V = 1000.2,{5.10^{ – 3}} = 2,5kg\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )