GIÚP MÌNH VỚI MÌNH VOTE 5* VÀ 1 CTLHN x – √x +1= -1 (ĐK:x ≥0;x khác 1)

Question

GIÚP MÌNH VỚI MÌNH VOTE 5* VÀ 1 CTLHN
x – √x +1= -1 (ĐK:x ≥0;x khác 1)

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-10-06T01:27:22+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T01:28:52+00:00

  Đáp án:

   $⇔x+2=\sqrt{x}$

  $⇔(x+2)²=x$

  `⇔x²+4x+4=x`

  `⇔x²+3x+4=0`

  `∆=3²-4.4=9-16=-15`

  `to∆<0` 

  `to` Vô nghiệm

  `text(Xin câu trả lời hay nhất, 5 sao ✔️, ❤ . Thanks.)`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-06T01:29:15+00:00

  Đáp án:

  PT vô nghiệm

  Giải thích các bước giải:

   $x -\sqrt{x}+1=-1$ 

  $⇔x -\sqrt{x}+2=0$

  Δ= b² -4ac

    = (-1)²-4.a.c

    =1-8 =-7 < 0

  ⇒ PT vô nghiệm

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )