Giúp mình với mọi người ơi 1 Lãnh thổ châu Á kéo dài từ A: vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo. B: vùng Xích đạo đến vùng cực Nam. C: vùng cực Bắc đến chí

Question

Giúp mình với mọi người ơi
1
Lãnh thổ châu Á kéo dài từ
A:
vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo.
B:
vùng Xích đạo đến vùng cực Nam.
C:
vùng cực Bắc đến chí tuyến bắc.
D:
vùng chí tuyến đến vùng Xích đạo.
2
Ngành công nghiệp truyền thống của Ấn Độ là
A:
công nghiệp năng lượng.
B:
công nghiệp điện tử.
C:
công nghiệp hóa chất.
D:
công nghiệp dệt.
3
Các thành phố lớn của châu Á thường phân bố ở
A:
vùng ven biển.
B:
phía bắc.
C:
sâu trong lục địa.
D:
phía tây.
4
Các dãy núi của châu Á là:
A:
Hi-ma-lay-a, Côn Luân, Cooc-đi-e, An-pơ.
B:
Hi-ma-lay-a, An-đét, Thiên Sơn, An-pơ.
C:
Hi-ma-lay-a, Côn Luân, Thiên Sơn, An-pơ.
D:
Hi-ma-lay-a, Côn Luân, Thiên Sơn, An-tai.
5
Địa hình của nước Lào chủ yếu là
A:
đồng bằng.
B:
trung du.
C:
sơn nguyên cao.
D:
đồi núi.
6
Đặc điểm dân cư, xã hội nào không phải là trở ngại đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của khu vực Đông Nam Á?
A:
Di dân giữa đất liền và các đảo.
B:
Dân số đông, mật độ dân số cao.
C:
Lao động có trình độ cao còn ít.
D:
Dân cư tập trung đông ở đồng bằng.
7
Khí áp trên lục địa và biển ở châu Á có đặc điểm nào sau đây?
A:
Thay đổi theo mùa.
B:
Thay đổi theo tháng.
C:
Giống nhau.
D:
Thay đổi theo năm.
8
Phần lớn các nước châu Á hiện nay đều đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng
A:
giảm tỉ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ.
B:
giảm tỉ trọng của ngành nông nghiệp và dịch vụ.
C:
tăng tỉ trọng của ngành nông nghiệp và dịch vụ.
D:
công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
9
Mục tiêu của dự án phát triển hành lang đông – tây tại lưu vực sông Mê Công nhằm
A:
xóa đói, giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước.
B:
thúc đẩy, tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các nước thành viên .
C:
phát triển thủy điện và giao thông ở những nước sông Mê Công chảy qua.
D:
khai thác tốt hơn nguồn lợi của sông Mê Công, tránh lũ lụt ở hạ lưu sông.
10
Phần lớn Nam Á có mật độ dân số
A:
từ 1- 50 người/km2.
B:
trên 100 người/km2.
C:
từ 50 – 100 người/km2.
D:
dưới 1 người/km2.

in progress 0
Everleigh 3 tháng 2021-09-12T22:18:30+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:19:51+00:00

  Câu 1: A. Vùng cực Bắc đến vùng xích đạo 

  Câu 2: D. Công nghiệp dệt 

  Câu 3: A. Vùng ven biển 

  Câu 4: B. Hi-ma-lay-a, An-đét, Thiên Sơn, An-pơ

  Câu 5: D. Đồi núi 

  Câu 6: A. Di dân giữa đất liền và các đảo 

  Câu 7: B. Thay đổi theo tháng 

  Câu 8: C. Tăng tỉ trọng của ngành nông nghiệp và dịch vụ 

  Câu 9: D. Khai thác tốt hơn nguồn lợi của sông Mê Công, tránh lũ lụt ở hạ lưu sông 

  Câu 10: C. Từ 50-100 người/km2

  0
  2021-09-12T22:20:09+00:00

  1. A

  2.D

  3. A

  4.B

  5.D

  6.A

  7.B

  8.C

  9.D

  10.C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )