Giúp mình với mọi người ơi Toán giải Tìm vận tốc trung bình của xe máy khi biết : 2 giờ 30 phút đầu Đi được100km và 2 giờ 30 phút sau Đi được quãng đư

Question

Giúp mình với mọi người ơi
Toán giải
Tìm vận tốc trung bình của xe máy khi biết : 2 giờ 30 phút đầu Đi được100km và 2 giờ 30 phút sau Đi được quãng đường là 112,5 km

in progress 0
Genesis 2 giờ 2021-10-09T20:09:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T20:10:42+00:00

  Đổi `2h30’=2,5h`

  Vận tốc đi quãng đường đầu của xe là :

  `100/(2,5)=40` (km/h)

  Vận tốc đi quãng đường sau của xe là :

  `(112,5)/(2,5)=45` (km/h)

  Vận tốc trung bình của xe là :

  `(40+45)/2=42,5` (km/h)

  0
  2021-10-09T20:10:56+00:00

  2 giờ 30 phút = 2,5 giờ.

  Vận tốc của xe máy tronng 2 giờ 30 phút đầu là :

  100 : 2,5 = 40 (km/giờ)

  Vận tốc của xe máy trong 2 giờ 30 phút sau là :

  112,5 : 2,5 = 45 (km/giờ)

  Vận tốc trung bình của xe máy là :

  (40 + 45) : 2 = 42,5 (km/giờ)

  Đáp số : 42,5 km/giờ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )