Giúp mình với mọi người: Ứng dụng thực tiễn trong ngành trồng trọt của quá trình cố định nito phân tử bằng con đường sinh học đối với thực vật.

Question

Giúp mình với mọi người:
Ứng dụng thực tiễn trong ngành trồng trọt của quá trình cố định nito phân tử bằng con đường sinh học đối với thực vật.

in progress 0
Sarah 19 phút 2021-09-09T12:07:10+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-09T12:08:20+00:00

    Ứng dụng thực tiễn trong ngành trồng trọt của quá trình cố định nito phân tử bằng con đường sinh học đối với thực vật:

    – Rễ cây họ đậu có chứa vi khuẩn cố định nitơ, do đó người ta trồng xen các cây họ đậu để cải tạo đất.

    – Bèo hoa dâu chứa vi khuẩn cố định nitơ, do đó có thể dùng bèo hoa dâu bón cho cây thay cho phân đạm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )