giúp mình với, trong bài viết này https://7scv.com/bai/than-chu-hoc-bang-cong-thuc-luong-giac-sieu-toc.13935/ họ ghi về công thức cộng: cos(x-y)= cosx

Question

giúp mình với, trong bài viết này https://7scv.com/bai/than-chu-hoc-bang-cong-thuc-luong-giac-sieu-toc.13935/ họ ghi về công thức cộng: cos(x-y)= cosx.cosy + sinx.siny là đúng hay sai
Mình nghĩ nó phải là cos(x-y)= cosx.cosy – sinx.siny chứ nhỉ

in progress 0
Ariana 1 năm 2021-09-13T16:17:22+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:18:22+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  cos(x-y)= cosx.cosy + sinx.siny là đúng là đúng ạ

  0
  2021-09-13T16:18:37+00:00

  $\text { Đáp án: }$

  `cos(x-y)= cosx.cosy + sinx.siny \text{ là đúng. } `

  ` cos(x-y)= cosx.cosy – sinx.siny \text { là sai. } `

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )