Giúp mình vs Đề 1) x²-4x+(4y)² 2)(x²-2).(6x²-5x+1)

Question

Giúp mình vs Đề
1) x²-4x+(4y)²
2)(x²-2).(6x²-5x+1)

in progress 0
Cora 1 năm 2021-07-16T12:38:42+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T12:39:50+00:00

  Đáp án:

   1. x^2-4x+8y^2

  2)(x²-2).(6x²-5x+1)

  =x².(6x²-5x+1)-2.(6x²-5x+1)

  =6x^4-5x^3+x^2-12^2+10x-2

  =6x^4-5x^3+(x^2-12^2)

  =6x^4-5x^3-11^2+10x-2

  áp dụng nhân đa thức vs đa thức

  0
  2021-07-16T12:40:31+00:00

  Đây

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )