giúp mink 1 và 1/3 +2 và 1/2 = ? mai mink nộp rùi

Question

giúp mink
1 và 1/3 +2 và 1/2 = ?
mai mink nộp rùi

in progress 0
Clara 1 tháng 2021-09-11T11:48:23+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T11:49:40+00:00

  Đáp án: $\frac{23}{6}$

  Giải thích các bước giải:

  $=1 + 1/3 + 2 + 1/2 $

  $=6/6 + 2/6 + 12/6 + 3/6 $

  $=(6 +2 +12 +3)/6$

  $=23/6$

  0
  2021-09-11T11:49:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1 và1/3+2 và 1/2

  =(1×3+1)/3+(2×2+1)/2

  =4/3+5/2

  =8/6+15/6

  =(8+15)/6

  =23/6

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )