giúp mink các thiết bị nhập(input) là

Question

giúp mink các thiết bị nhập(input) là

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-07-27T08:53:27+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T08:54:46+00:00

  Thiết bị nhập (Input) là: máy tính, bàn phím, …..

  0
  2021-07-27T08:54:56+00:00

  `\text{~~Holi~~}`

  `\text{Các thiết bị nhập (INPUT):}`

  `-> \text{Bàn phím.}`

  `-> \text{Con chuột.`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )