giúp mink giáo viên chủ nhiệm 6A muốn chia 60 quyển tập và 40 cây bút bi thành một số phần thưởng sao co trong mỗi phần thưởng số tập, số bút bi đều

Question

giúp mink giáo viên chủ nhiệm 6A muốn chia 60 quyển tập và 40 cây bút bi thành một số phần thưởng sao co trong mỗi phần thưởng số tập, số bút bi đều nhau
hỏi: có thể chia được bao nhiêu nhất thành bao nhiêu, phần thưởng

in progress 0
Ariana 3 ngày 2021-12-07T22:07:12+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:08:27+00:00

  Gọi a là số phần thưởng

      60 chia hêt cho a

      40 chia hêt cho a

  ⇒ a ∈ ƯC(60;40)

         a nhiều nhât

  ⇒ a∈ ƯCLN (60;40)

      60 = 2² . 3. 5

      40 = 2³ . 5

  ƯCLN (60;40)=2².5=20

   Vậy có thể chia được nhiều nhất 20 phần thưởng

  @ara boss ris

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )