giúp mink với một trường tổ chức cho khoảng từ 700 đến 800 hs đi tham quan bằng ô tô. Tính số hs đi tham quan, bt rằng nếu xếp 40 hoặc 45 người vào xe

Question

giúp mink với một trường tổ chức cho khoảng từ 700 đến 800 hs đi tham quan bằng ô tô. Tính số hs đi tham quan, bt rằng nếu xếp 40 hoặc 45 người vào xe thì vừa đủ

in progress 0
Gianna 1 tuần 2021-12-07T22:34:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:35:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi a là số hs đi tham quan. a chia hết cho 40 và 45 và 700 <  a < 800

   BCNN (40,45) = 360

  BC(40;45) ={0;360;720;…}

  Vì: (700 <  a < 800) nên a = 720

  Vậy số học sinh đi tham quan là 720 học sinh

  chúc bạn học tốt

  xin hay nhất ạ

  0
  2021-12-07T22:35:52+00:00

                             Giaỉ:

  Gọi `y` là số HS đi tham quan tại trường đó.

  Ta có: `x \vdots 40 ; x \vdots 45`.

  Phân tích ra thừa số nguyên tố, ta được:

  `40 = 2^3.5`

  `45= 3^2.5`

  `-> BCNN (40;45) = 2^3.3^2.5= 360`

  `-> BC (460) = {0 ; 360; 720 ….}`

  Vậy: Cần có 720 học sinh thì khi xếp 40 – 45 người vào xe thì vừa đủ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )