Giúp Minz :3 Tìm các chỉ từ trong truyện Thạnh Sanh và thay chúng bằng các từ ngữ thích hợp

Question

Giúp Minz :3
Tìm các chỉ từ trong truyện Thạnh Sanh và thay chúng bằng các từ ngữ thích hợp

in progress 0
aihong 2 tháng 2021-10-02T15:51:46+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-02T15:53:25+00:00
    • Chỉ từ trong đoạn văn trên là: ấy, nay .
    • Các chỉ từ không thay được, điều này cho thấy chỉ từ có vai trò rất quan trọng. Chúng có thể chỉ ra những sự vật, những thời điếm, giúp người nghe, người đọc định vị được các sự vật, thời điểm ấy trong chuỗi sự vật hay trong dòng thời gian vô tận.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )