Giúp mk bài này vs Một phân tử mARN có số nucleotit loại U = 15% và G= 30% .Gen tổng hợp nên phân tử mARN đó có chiều dài 3060 angtron và 2160 liên k

Question

Giúp mk bài này vs
Một phân tử mARN có số nucleotit loại U = 15% và G= 30% .Gen tổng hợp nên phân tử mARN đó có chiều dài 3060 angtron và 2160 liên kết hidro .Tính
Tỉ lệ % và số lượng từng loại nucleotit của phân tử mARN đó

in progress 0
Daisy 3 tháng 2021-09-16T14:25:29+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T14:26:40+00:00

  Số nucleotit của gen là: 3060 : 3,4 x 2 = 1800

  Theo bài ra ta có: 2A + 3G = 2160

  Mà 2A + 2G = 1800

  Giải hệ ta được: A = T = 540; G = X = 360

  Giả sử mạch 1 là mạch gốc ta có:

  Um = A1 = 15%N1 

  A = 540 : 1800 = 30%N = 60%N1 = A1 + A2

  Mà A1 = 15%N1 nên A2 = T1 = 60 – 15 = 45%N

  T1 = Am = 45%

  Xm = 100% – 45% – 15% – 30% = 10%

  Am = 45% x 900 = 405

  Um = 15% x 900 = 135

  Gm = 30% x 900 = 270

  Xm = 10% x 900 = 90 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )