giúp mk câu này Viết các số sau dưới dạng dùng kí hiệu % 7/8 3 và 6/15

Question

giúp mk câu này
Viết các số sau dưới dạng dùng kí hiệu %
7/8
3 và 6/15

in progress 0
Kennedy 3 tuần 2021-11-23T04:27:40+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-23T04:29:34+00:00

  Đáp án:

  $\dfrac78=0.875=87.5\text{%}$

  $3=300\text{%}$

  $\dfrac6{15}=\dfrac25=0.4=40\text{%}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )