giúp mk nha a) Tập hợp D các số tự nhiên chẵn bé hơn 14. b) Tập hợp E các số tự nhiên lẻ không lớn hơn 15. c) Tập hợp F các số tự nhiên lớn hơn 22 bé

Question

giúp mk nha
a) Tập hợp D các số tự nhiên chẵn bé hơn 14.
b) Tập hợp E các số tự nhiên lẻ không lớn hơn 15.
c) Tập hợp F các số tự nhiên lớn hơn 22 bé hơn 38 và chia hết cho 2

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-08-25T00:45:25+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T00:46:31+00:00

  a) D = { 0; 2; 4; 6; 8; 10; 12 }

  b) E = { 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15 }

  c) F = { 24;26;28; 30;32;34;36}

  Chúc bn hc tốt<33

  @Team FA

  0
  2021-08-25T00:46:32+00:00

  Bạn tham khảo :

  $D=${$0;2;4;6;8;10;12$}

  $E=${$1;3;5;7;9;11;13$} 

  $F =${$24 ; 26 ; 28;30;32;34;36$}

  – Cho mình câu trả lời hay nhât nhé

  – Chúc bạn học tốt 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )