Giúp mk với –14/31 + –17/31 ≤ x ≤ 23/41 + 59/41 Mai mk thi nhg ko hiểu ai biết giải hộ mk mk vote 5 s cho .uy tín

Question

Giúp mk với
–14/31 + –17/31 ≤ x ≤ 23/41 + 59/41
Mai mk thi nhg ko hiểu ai biết giải hộ mk mk vote 5 s cho .uy tín

in progress 0
Athena 1 năm 2021-08-09T10:50:54+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T10:52:29+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Bổ sung đề : Tìm `x∈ZZ`

  `(-14)/(31)+(-17)/(31)≤x≤(23)/(41)+(59)/(41)`

  `=>(-31)/(31)≤x≤(82)/(41)`

  `=>-1≤x≤2`

  Mà `x∈ZZ`

  `=>x∈{-1;0;1;2}`

  0
  2021-08-09T10:52:36+00:00

  Đáp án:

  `x \ in \ { \ -1;0;1;2}` 

  Giải thích các bước giải:

  `(-14)/31 + (-17)/31 <= x <= 23/41 + 59/41`

  `to ((-14)+(-17))/31 <= x <= (23+59)/41`

  `to (-31)/31 <= x <= 82/41`

  `to -1 <= x <= 2`

  `to x \ in \ { \ -1;0;1;2}` 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )