GIÚP MK VỚI Ạ ! MK CẦN GẤP Lấy ví dụ trường hợp trọng lực tác dụng lên vật chuyển động thực hiện công và trường hợp không thực hiện công?

Question

GIÚP MK VỚI Ạ ! MK CẦN GẤP
Lấy ví dụ trường hợp trọng lực tác dụng lên vật chuyển động thực hiện
công và trường hợp không thực hiện công?

in progress 0
Allison 1 tháng 2021-11-10T20:25:08+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-10T20:26:26+00:00

    Trọng lực thực hiện công: vật rơi tự do.

    Trọng lực không thực hiện công: vật chuyển động thẳng đều.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )