giúp mk với ạ mk sẽ cho 5 sao và ctlhn cho bạn được trước Thụ tinh là gì? Sau thụ tinh, các bộ phận của hoa biến đổi như thế nào? – Kể tên các loại

Question

giúp mk với ạ
mk sẽ cho 5 sao và ctlhn cho bạn được trước
Thụ tinh là gì? Sau thụ tinh, các bộ phận của hoa biến đổi như thế nào?
– Kể tên các loại quả chính. Cho ví dụ minh hoạ.
– Nêu 3 đặc điểm phân biệt giữa hạt Một lá mầm và hạt Hai lá mầm.
– Có mấy cách phát tán của quả và hạt? Nêu đặc điểm thích nghi của quả và hạt với mỗi cách phát tán đó. Cho ví dụ minh hoạ.
– Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho sự nảy mầm của hạt?
– So sánh các nhóm thực vật với nhau:
+ Rêu với dương xỉ
+ Dương xỉ với Hạt trần
+ Hạt trần với Hạt kín.
– Đặc điểm chung của thực vật Hạt kín?
– Phân biệt lớp Một lá mầm và lớp Hai lá mầm. Cho ví dụ minh hoạ.

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-10-09T02:24:19+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T02:25:28+00:00

  Thụ tinh là sự kết hợp giữa một giao tử đực với một giao tử cái một tinh trùng với một tế bào trứng và tạo thành hợp tử .

  Sau khi thụ tinh:

  Hợp tử => Phôi

  Noãn => Hạt chứa phôi

  Bầu nhụy => Qủa chứa hạt
  – Có 2 loại quả chính :
  Quả khô
  Quả thịt
   + Quả khô chia làm 2
   loại : 
  Quả khô nẻ : quả cải , quả đậu xanh , . . . 
  Quả khô không nẻ : quả lạc , . . . 
  Quả thịt 2 loại : 
  Quả mọng : chanh, cà chua , . . . 
  Quả hạch : xoài , mơ , táo , . . . 
  Cây 1 lá mầm : 
  + Kiểu rễ  cọc 
  + Kiểu gân lá song song, cung
  + Số cánh hoa 3,6
  Cây 2 lá mầm :
  + Kiểu rễ chùm
  + Kiểu gân lá hình mạng
  + Số cánh hoa 4, 5 

  Có 3 cách phát tán của quả và hạt:

  – Phát tán nhờ gió: Quả có cách hoặc có túm lông nhẹ.

  Ví dụ: Quả chò, quả trâm bầu, hạt hoa sữa, …

  – Phát tán nhờ động vật: Quả có hương thơm, vị ngọt, hạt có vỏ cứng, quả có gai móc hoặc lông cứng.

  Ví dụ: Quả ké đầu ngựa, quả trinh nữ, …

  – Tự phát tán: Khi chín quả tự nứt ra để hạt tung ra ngoài.

  Ví dụ: Quả đậu, quả cải , …

  – Phát tán nhờ con người: Con người cũng có thể giúp quả và hạt phát tán đi rất xa và phát triển khắp nơi.

  Ví dụ: Quả táo, quả xoài ,… ( những loại quả vốn không có ở địa phương mình )

  • Điều kiện bên ngoài: độ ẩm, không khí, nhiệt độ, nước…
  • Điều kiện bên trong: chất lượng của hạt (mẩy, chắc, to, không nứt,…)

  Cây rêu :

  Rễ giả

  Thân

  Chưa có mạch dẫn

  Cây dương xỉ :

  Rễ thật

  Thân

  Có mạch dẫn

  Hạt trần :

  – Rễ, thân, lá thật.
  – Có mạch dẫn.
  – Chưa có hoa, quả. Cơ quan sinh sản là nón.  
  – Hạt nằm trên lá noãn hở
  Hạt kín :
  – Rễ thân, lá thật; rất đa dạng.
  – Có mạch dẫn hoàn thiện.

  – Có hoa : Cơ quan sinh sản là hoa quả. 
  – Hạt nằm trong quả.

  Hạt kín là nhóm thực vật có hoa. Chúng có một số đặc điểm chung như sau:

  – Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng (rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ, lá đơn, lá kép…), trong thân có mạch dẫn hoàn thiện.

  – Có hoa, quả. Hạt nằm trong quả (ở hoa là noãn nằm trong bầu) – đây là một ưu thế của các cây hạt kín, vì hạt được bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.

  – Môi trường sống đa dạng. Đây là nhóm thực vật tiến hóa hơn cả.

   
  Cây một lá mầm:
  – Có dạng thân cỏ (trừ một số ít có dạng thân đặc biệt như cây cau, cây dừa, tre , nứa …) 
  – Cây một lá mầm phôi của hạt chỉ có một lá mầm 
  – Rễ chùm 
  – Gân lá hình cung, song song 
  – Hoa có từ 4 đến 5 cánh .
  VD: cây rẻ quạt, lúa, lúa mì, ngô…

  Cây hai lá mầm: 
  – Có dạng thân đa dạng (thân gỗ, thân cỏ , thân leo …) 
  – Rễ cọc 
  – Gân lá hình mạng (trường hợp đặc biệt thì các gân lá chính sếp hình cung…)
  – Câu hai lá mầm phôi của hạt có hai lá mầm 
  – Số cánh hoa thì đa dạng ( có cây hoa không cánh hoặc rất nhiều cánh )
  VD: Cây rau muống, rau cải, bầu , bí, mướp, cà chua …
  Có gì sai mong bạn bỏ qua nhé ! CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-10-09T02:25:55+00:00

  Đáp án:

  Thụ tinh là quá trình kết hợp giữa giao tử đực với giao tử cái. Ở động vật, giao tử đực là tinh trùng, còn giao tử cái là trứng; ở thực vật: giao tử đực thường là tinh tử, còn giao tử cái là noãn. Kết quả của thụ tinh là sự dung hợp giữa giao tử đực với giao tử cái, từ đó tạo ra hợp tử, phát triển thành phôi rồi có thể phát sinh ra cơ thể mới (thế hệ con).

  Sau khi thụ tinh:
  – Hợp tử phát triển thành phôi.
  – Noãn phát triển thành hạt chứa phôi.
  – Bầu nhụy phát triển

  Có 2 nhóm loại quả: quả khô và quả thịt

  Quả khô: khi chín vỏ khô, cứng,mỏng

  Quả khô chia làm 2 loại: quả khô không nẻ và quả khô nẻ

  Quả khô không nẻ: vỏ quả khi chín ko có khả năng tách ra

  VD:quả chò

  Quả khô nẻ: khi chín vỏ quả có thể tách ra được

  VD: quả cải

  Quả thịt: khi chín mềm, chứa đầy thịt quả

  Quả thịt có 2 loại

  Quả hạch: quả có hạch cứng bọc lấy hạt

  VD: quả mơ

  Quả mọng: quả gồm toàn thịt

  Thụ tinh là quá trình kết hợp giữa giao tử đực với giao tử cái. Ở động vật, giao tử đực là tinh trùng, còn giao tử cái là trứng; ở thực vật: giao tử đực thường là tinh tử, còn giao tử cái là noãn. Kết quả của thụ tinh là sự dung hợp giữa giao tử đực với giao tử cái, từ đó tạo ra hợp tử, phát triển thành phôi rồi có thể phát sinh ra cơ thể mới (thế hệ con).

  Sau khi thụ tinh:
  – Hợp tử phát triển thành phôi.
  – Noãn phát triển thành hạt chứa phôi.
  – Bầu nhụy phát triển

  Có 2 nhóm loại quả: quả khô và quả thịt

  Quả khô: khi chín vỏ khô, cứng,mỏng

  Quả khô chia làm 2 loại: quả khô không nẻ và quả khô nẻ

  Quả khô không nẻ: vỏ quả khi chín ko có khả năng tách ra

  VD:quả chò

  Quả khô nẻ: khi chín vỏ quả có thể tách ra được

  VD: quả cải

  Quả thịt: khi chín mềm, chứa đầy thịt quả

  Quả thịt có 2 loại

  Quả hạch: quả có hạch cứng bọc lấy hạt

  VD: quả mơ

  Quả mọng: quả gồm toàn thịt

  điểm giống nhau cây 2 lá mầm(hạt đỗ đen) và cây một lá mầm(cây ngô):đều có vỏ bao bọc bảo vệ hạt,phôi.Phôi đều có:chồi mầm,lá mầm,thân mầm,rễ mầm

  điểm khác:phôi của hạt cây 2 lá mầm thì có 2 lá mầm, còn phôi của cây 1 lá mầm thì có 1 lá mầm.Chất dinh dưỡng dự trữ ở cây 2 lá mầm nằm trong 2 lá mầm,còn cây 1 la mầm thì ở phôi nho

  – Phát tán nhờ gió: Quả có cách hoặc có túm lông nhẹ.
  Ví dụ: Quả chò, quả trâm bầu, hạt hoa sữa, …
  – Phát tan nhờ động vật: Quả có hương thơm, vị ngọt, hạt có vỏ cứng, quả có gai móc hoặc lông cứng.
  Ví dụ: Quả ké đầu ngựa, quả trinh nữ, …
  – Tự phát tán: Khi chín quả tự nứt ra để hạt tung ra ngoài.
  Ví dụ: quả đậu, quả cải , …
  – Phát tán nhờ con người: Con người cũng có thể giúp quả và hạt phát tán đi rất xa và phát triển khắp nơi.
  Ví dụ: Quả táo, quả xoài ,…

  Điều kiện bên ngoài cần cho hạt nảy mầm là nhiệt độ, nước, không khí. Điều kiện bên trong là chất lượng hạt giống

  dương xỉ  vs   hạt trần    

  Giống nhau: tự dưỡng
  Khác nhau:
  – cây dương xỉ đa bào; có lá, thân, rễ,  có mạch dẫn; thân ngầm,  lá non quận 1 đầu; Sinhsản bằng bào tử; chủ yếu sống trên cạn, nơi có bóng râm ẩm ướt
  –  Hạt trần phần lớn là cây thân gỗ, có thể lớn và phát triển, có nón, hạt, chưa có hoa và quả; sinh sản bằng hạt; sống trên cạn           

  rêu vs dương xỉ

  Về cơ quan sinh sản : Giống nhau đều có cơ quan sinh sản là túi bào tử

  Về cơ quan sinh dưỡng : Giống nhau đều có đủ rễ, thân, lá; Khác với rêu, dương xỉ đã có rễ thật và có các mạch dẫn làm chức năng vận chuyển

  Về sự phát triển : Giống nhau đều phát triển từ túi bào tử thành bào tử, đều có cơ quan sinh sản đực +

  cơ quan sinh sản cái phát triển thành tế bào sinh dục đực +tế bào sinh dục cái rồi thành hợp tử; Khác với rêu, sự phát triển của dương xỉ là sau khi phát triển thành bào tử sẽ phát triển thành nguyên tản rồi mới đến cơ quan sinh sản đực +cơ quan sinh sản cái rồi thành tế bào sinh dục đực +tế bào sinh dục cái rồi phát triển thành hợp tử và thành cây dương xỉ non sau đó mới thành một cây dương xỉ trưởng thành nhưng rêu có sự phát triển đơn giản hơn dương xỉ

  hạt trần vs hạt kín

  Điểm giống nhau:
  -Có rễ, thân, lá.
  -Là những ngành thực vật sống trên cạn là chủ yếu.
  Điểm khác nhau:
  -Ngành Hạt trần:
  +Cơ quan sinh dưỡng: rễ cọc, thân gỗ, lá kim.
  +Cơ quan sinh sản: chưa có hoa và quả, có nón, hạt nằm trong lá noãn hở.
  -Ngành Hạt kín:
  +Cơ quan sinh dưỡng rất đa dạng (rễ cọc, rễ chùm…, thân gỗ, thân cỏ, thân cột, …., lá đơn, lá kép…).
  +Cơ quan sinh sản: có hoa và quả, hạt nằm trong quả.

  Đặc điểm chung của thực vật hạt kín:

       + Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng (rễ cọc/ rễ chùm, thân gỗ/ thân thảo, lá đơn/ lá kép…)

       + Trong thân có mạch dẫn phát triển.

       + Có cơ quan sinh sản là hoa; quả do bầu phát triển thành; hạt nằm trong quả, do noãn phát triển thành .

  1 lớp mầm                                                                        2lớp mầm

  -phôi có 1 lá mầm                                                             -phôi có 2 lá mầm

  -hầu hết là rễ chùm                                                           -hầu hết có rễ cọc

  -gân lá có hình cung hoặc song song                                -gân có hình mạng

  -số cánh hoa:6 cánh                                                           -5 cánh hoa hoặc 4 cánh hoa mẫu đơn

  (3 cánh cây rau mác)

  vd:đậu ,lạc,cải……….                                                           vd:ngô,lúa,mía

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )