Giúp mk với cảm ơn nhiều Một viên đá khối lượng m= 500 g được thả rơi tự do sau 1,2 s thì chạm đất g =10 m/s. Tính: a. tính độ cao nơi thả rơi cơ năn

Question

Giúp mk với cảm ơn nhiều
Một viên đá khối lượng m= 500 g được thả rơi tự do sau 1,2 s thì chạm đất g =10 m/s. Tính:
a. tính độ cao nơi thả rơi cơ năng của vật
b.động năng thế năng khi vật có vận tốc 8 m/s
c. khi chạm đất vật đi sâu vào đất 2 cm. Tính lực cản trung bình của đất tác dụng vào vật

in progress 0
Kinsley 2 tháng 2021-10-06T10:15:23+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T10:16:51+00:00

  Đáp án:

  a. $7,2m$

  b. $16J$ , $20J$

  c. $1805N$ 

  Giải thích các bước giải:

  a. Độ cao nơi thả vật:

  $s=v_ot+\frac{1}{2}gt^2=\frac{1}{2}.10.1,2^2$

  $\Rightarrow s=h=7,2m$

  Cơ năng tại nơi thả:

  $W=Wđ+Wt=0+mgh=0,5.10.7,2=36J$

  b. Động năng khi v=8m/s:

  $Wđ’=\frac{1}{2}mv’^2=\frac{1}{2}.0,5.8^2=16J$

  Thế năng vật lúc này: 

  $Wt’=W’-Wđ’=36-16=20J$

  c. Vận tốc chạm đất:

  $W=W”=Wđ”+Wt”=\frac{1}{2}mv”^2+0$

  $\Leftrightarrow 36=\frac{1}{2}.0,5.v”^2$

  $\Rightarrow v”=12m/s$

  Áp dụng định lí động năng tìm lực cản:

  $Wđ_s-Wđ”=A_P+A_{Fc}$

  $\Leftrightarrow -\frac{1}{2}.0,5.12^2=0,5.10.0,02-Fc.0,02$

  $\Rightarrow Fc=1805N$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )