giúp mk với khẩn cấp Tìm x : |x|+|x+2|=0 theo chuyên đề bất đẳng thức nha ???????????????? ai nhanh đúng thì mk cho 5*nha

Question

giúp mk với khẩn cấp Tìm x : |x|+|x+2|=0
theo chuyên đề bất đẳng thức nha ????????????????
ai nhanh đúng thì mk cho 5*nha

in progress 0
Claire 1 năm 2021-09-20T18:12:12+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T18:14:02+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: x|+|x+2|=0

  Vì GTTĐ luôn lớn hơn hoặc bằng 0

  ⇒{x=0 và x+2=0

  Vì 2 đẳng thức trên xảy ra đồng thời

  => vô nghiệm

  => x thuộc rỗng

  0
  2021-09-20T18:14:11+00:00

  Ta có:

  $\left | x \right | \geq 0$ với mọi $x$

  $\left | x + 2 \right | \geq 0$ với mọi $x$

  $\Rightarrow \left | x \right | + \left | x + 2 \right | \geq 0$

  $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}
  x = 0\\ 
  x + 2 = 0
  \end{matrix}\right.$

  $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}
  x = 0\\ 
  x = -2
  \end{matrix}\right.$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )