Giúp mk với nhé. Giải chi tiết nhất có thể hộ mk. Thanks Cho tập hợp : A = { a, b, c, d, e }. a) Viết các tập hợp con của A của một phần tử.

Question

Giúp mk với nhé. Giải chi tiết nhất có thể hộ mk. Thanks
Cho tập hợp :
A = { a, b, c, d, e }.
a) Viết các tập hợp con của A của một phần tử.
b) Viết các tập hợp con của A có hai phần tử.
c) Có bao nhiêu tập hợp con của A có ba phần tử.
d) Có bao nhiêu tập hợp con của A có bốn phần tử.
e) Tập hợp A có bao nhiêu tập hợp con ?

in progress 0
Maria 1 tháng 2021-08-05T01:59:21+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T02:00:26+00:00

  a) Viết các tập hợp con của A của một phần tử.

  B= {a}        C= {b}       D={c}      E={d}       G={e}

  b) Viết các tập hợp con của A có hai phần tử.

  H= { a, b}        I={b, c}        J={c, d}       K={d, e }

  L = { a, c}       M= { a, d}     N ={a, e}    O={b, d}

  P= {b, e}        Q ={ c, e}       

  c) Có bao nhiêu tập hợp con của A có ba phần tử.

  Có 6 tập hợp con của A có ba phần tử.

  d) Có bao nhiêu tập hợp con của A có bốn phần tử.

  Có 3 tập hợp con của A có bốn phần tử.

  e) Tập hợp A có bao nhiêu tập hợp con ?

  Tập hợp A có 32 tập hợp con tập hợp A có 5 phần tử nên có 25 = 32 tập hợp con

   Cho mình xin câu trả lời hay nhất nhé!!!!

  @wataru

  0
  2021-08-05T02:00:50+00:00

  a, `{a},` `{b},` `{c},` `{d},` `{e}.`

  b, `{a,b};` `{a,c};` `{a,d};` `{a,e};` `{b,c}`; `{b,d}` `{b,e};` `{c,d};` `{c,e};` `{d,e}`

  c, Có 10

  d, Có 5 tập hợp con của A có 4 phần tử

  e, Tập hợp A có số tập hợp con là:

  $2^5=32$(tập hợp con)

  Đáp số: $32$ tập hợp con

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )