Giúp mk vs ạ Tính: $\frac{3}{5}$+$\frac{12}{45}$x$\frac{2^5}{10-(-5)}$-$\frac{3}{7}$-($\frac{57}{4}$:$\frac{1}{2}$)x $4^{2}$

Question

Giúp mk vs ạ
Tính:
$\frac{3}{5}$+$\frac{12}{45}$x$\frac{2^5}{10-(-5)}$-$\frac{3}{7}$-($\frac{57}{4}$:$\frac{1}{2}$)x $4^{2}$

in progress 0
Kennedy 7 ngày 2021-09-12T23:43:18+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:44:37+00:00

  Số hơi xấu

   

  0
  2021-09-12T23:44:45+00:00

  Đáp án:

   $\dfrac{3}{5}$ + $\dfrac{12}{45}$ x $\dfrac{2^5}{10-(-5)}$ – $\dfrac{3}{7}$ – ($\dfrac{57}{4}$ : $\dfrac{1}{2}$ ) x 4²

   = $\dfrac{3}{5}$ + $\dfrac{12}{45}$ x $\dfrac{32}{15}$ – $\dfrac{3}{7}$ – ($\dfrac{57}{4}$ : $\dfrac{1}{2}$) x 16

   = $\dfrac{3}{5}$ + $\dfrac{12}{45}$ x $\dfrac{32}{15}$ – $\dfrac{3}{7}$ – $\dfrac{57}{2}$ x 16

   = $\dfrac{3}{5}$ + $\dfrac{128}{225}$ – $\dfrac{3}{7}$ – 456

   = $\dfrac{135}{225}$+ $\dfrac{128}{225}$ – $\dfrac{3}{7}$ – 456

   = $\dfrac{263}{225}$ – $\dfrac{3}{7}$ – 456

   = $\dfrac{1841}{1575}$ – $\dfrac{675}{1575}$ – 456

   = $\dfrac{1166}{1575}$ – 456

   = $\dfrac{1166}{1575}$ – $\dfrac{718200}{1575}$

   = -455,2596

  -Kết quả ra số xấu quá :((

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )