giúp mk vs mai mk nộp rùi :< A=1/1.3+1/3.5+.......+1/2019.2021 B=1/4.7+1/7.10+.....+1/65.68

Question

giúp mk vs mai mk nộp rùi :< A=1/1.3+1/3.5+.......+1/2019.2021 B=1/4.7+1/7.10+.....+1/65.68

in progress 0
Caroline 1 tháng 2021-08-12T02:50:18+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:51:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  A= $\frac{1}{1.3}$+$\frac{1}{3.5}$+….+$\frac{1}{2019.2021}$  

    =$\frac{1}{1}$-$\frac{1}{3}$+$\frac{1}{3}$-$\frac{1}{5}$+….+ $\frac{1}{2019}$-$\frac{1}{2021}$

    =1-$\frac{1}{2021}$

    =$\frac{2021}{2021}$-$\frac{1}{2021}$=$\frac{2020}{2021}$ 

  B=$\frac{1}{4.7}$+$\frac{1}{7.10}$+….+$\frac{1}{65.68}$

    =$\frac{1}{4}$-$\frac{1}{7}$+$\frac{1}{7}$-$\frac{1}{10}$+….+ $\frac{1}{65}$-$\frac{1}{68}$         =$\frac{1}{4}$-$\frac{1}{68}$  

   =$\frac{17}{68}$-$\frac{1}{68}$=$\frac{16}{68}$  

  0
  2021-08-12T02:52:13+00:00

  $\text{Áp dụng công thức:}$`a/(n.(n+a))=1/n-1/(n+a)`
  `A=1/1.3+1/3.5+…….+1/2019.2021`
  `A=1/2(2/1.3+2/3.5+…….+2/2019.2021)`
  `A=1/2(1-1/3+1/3-1/5+…+1/2019-1/2021)`
  `A=1/2(1-1/2021)`
  `A=1/2(2021/2021-1/2021)`
  `A=1/2. 2020/2021`
  `A=1010/2021`
  `B=1/4.7+1/7.10+…+1/65.68`
  `B=1/3(3/4.7+3/7.10+…+3/65.68)`
  `B=1/3(1/4-1/7+1/7-1/10+…+1/65-1/68)`
  `B=1/3(1/4-1/68)`
  `B=1/3(17/68-1/68)`
  `B=1/3. 4/17`
  `B=4/51`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )