Giúp tớ với ạ, tớ cần gấp, cảm ơn trước ạ Cho dãy số (un): ): u1=1 và un+1=un+nvới mọi n>=1 . Khi đó u11 bằng: A. 36 B. 60 C.56 D. 44 Giair chi tiết g

Question

Giúp tớ với ạ, tớ cần gấp, cảm ơn trước ạ
Cho dãy số (un): ): u1=1 và un+1=un+nvới mọi n>=1 . Khi đó u11 bằng:
A. 36 B. 60 C.56 D. 44
Giair chi tiết giúp mình với, tại mình không hiểu đáp án

in progress 0
Natalia 1 năm 2021-07-05T18:38:01+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T18:39:28+00:00

  Giải thích các bước giải:

   \(U_{2}=U_{1}+1\)

  \(U_{3}=U_{2}+2=U_{1}+1+2\)

  \(U_{4}=U_{3}+3=U_{1}+1+2+3\)

  … 

  \(U_{n}=U_{1}+1+2+3+…..+(n-1)\)

  \(\leftrightarrow U_{n}=U_{1}+\frac{(1+n-1)(n-1)}{2}=1+\frac{n(n-1)}{2}\)

  \(U_{11}=1+\frac{11.10}{2}=56\)

  0
  2021-07-05T18:39:29+00:00

  Đáp án:C

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )