giúp tui đừng chép trên mạng c1 :nêu tháo tác cưa và dũa và an toàn khi cưa và dũa. C2 : nêu các loại khớp động

Question

giúp tui đừng chép trên mạng
c1 :nêu tháo tác cưa và dũa và an toàn khi cưa và dũa.
C2 : nêu các loại khớp động

in progress 0
Everleigh 1 năm 2021-08-23T19:02:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:04:03+00:00

  mình chỉ lm c1 thôi nha

  giup-tui-dung-chep-tren-mang-c1-neu-thao-tac-cua-va-dua-va-an-toan-khi-cua-va-dua-c2-neu-cac-loa

  0
  2021-08-23T19:04:09+00:00

  Câu 1 : *Thao Tác :

  Kết hợp hai tay và một phần khối lượng để đấy và kéo cưa, khi kéo tay trái không ấn

  * An toàn :
  – Kẹp vật cưa phải đủ chặt.
  – Lưỡi cưa căng vừa phải, không dùng cưa không có tay nắm hoặc tay nắm bị vỡ.
  – Khi cưa gần đứt phải đẩy cưa nhẹ hơn và đỡ vật để vật không dơi vào chân.
  – Không dùng tay gạt mạt cưa hoặc thổi mạnh vào cưa vì mạt cưa dễ bắn vào mắt.

  Câu 2 : 

  Gồm có hai lọai : 
  + Khớp tịnh tiến : Xi lanh, Pit-tông
  + Khớp quay : Ổ trục, Trục, Bạc lót

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )