giúp tui vs

Question

giúp tui vs 1/ Trong các dãy chất sau, dãy nào chỉ các oxit?
A. SO2, CH4, P2O5, CO C. CuO, Fe2O3, HCl, CO2
B. CO2, Al2O3, CuO, P2O5 D. CuO, P2O5 , H2SO4, CO2
2/ Dãy chất nào sau chỉ các oxit axit?
A. CO2, Al2O3, CuO, P2O5 C. CO2, SO3, P2O5 , N2O5
B. CuO, P2O5 , SO3 , CO2 D. CO2, SO3, P2O5 , Fe2O3
3/ Hãy chỉ ra công thưc viết sai .
A. MgO B. FeO2 C. P2O5 D.ZnO
4. Người ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước là do khí oxi có tính chất sau:
A. Nặng hơn không khí B. Tan nhiều trong nước
C. Ít tan trong nước D. Không mùi, không vị, không màu.
5. Khi phân hủy 122,5 g KClO3 có xúc tác, thể tích khí oxi thu được ở đktc là:
A. 48 lít B. 24,5 lít C. 67,2 lít D. 33,6 lít.
6. Những chất được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là:
A. KClO3 và KMnO4 B. KMnO4 và H2O
C. KClO3 và CaCO3 D. KMnO4 và không khí

in progress 0
Piper 4 tháng 2021-08-05T01:42:49+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:44:20+00:00

  Câu 1:B

  Câu 2: C

  Câu 3: B

  Câu 4: C

  Câu 5: D

  Câu 6: A

  Chúc bạn học tốt nha~

  ~Cheese~

   

  0
  2021-08-05T01:44:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1:B

  Câu 2: C

  Câu 3: A

  Câu 4: B

  Câu 5: D

  Câu 6: C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )