Giúp với…..!! Bài 6 : Cho đơn thức N = (-1/2x ²y) ² . (-2xy) a) Thu gọn đơn thức N b) Tìm hệ số, phần biến và bậc của đơn thức N

Question

Giúp với…..!!
Bài 6 : Cho đơn thức N = (-1/2x ²y) ² . (-2xy)
a) Thu gọn đơn thức N
b) Tìm hệ số, phần biến và bậc của đơn thức N

in progress 0
Daisy 4 tháng 2021-08-11T10:30:50+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:32:08+00:00

  Đáp án:

   a) N = (-1/2x^2y)^2 . (-2xy)

       N= (1/4x^4 y^2) . (-2xy)

       N = (1/4 . (-2)) . (x^4 . x) . (y^2 . y)

       N = -1/2x^5 y^3

  b) Đơn thức N có ;

    Hệ số là : -1/2

    Phần biến là : x^5 y^3

    Bậc là ; 8

   Xin hay nhất! 

   

  0
  2021-08-11T10:32:23+00:00

  Gửi ak

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )