giúp với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Các cao nhân ơiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!! Câu 1. Máu được xếp vào loại mô gì ? A. Mô thần kinh B. Mô cơ C. Mô

Question

giúp với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Các cao nhân ơiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!
Câu 1. Máu được xếp vào loại mô gì ?
A. Mô thần kinh
B. Mô cơ
C. Mô liên kết
D. Mô biểu bì
Câu 2. Dựa vào phân loại, em hãy cho biết mô nào dưới đây không được xếp cùng nhóm với các mô còn lại ?
A. Mô máu
B. Mô cơ trơn
C. Mô xương
D. Mô mỡ
Câu 3. Tế bào cơ trơn và tế bào cơ tim giống nhau ở đặc điểm nào sau đây ?
A. Chỉ có một nhân
B. Có vân ngang
C. Gắn với xương
D. Hình thoi, nhọn hai đầu

in progress 0
Ayla 3 tháng 2021-09-09T10:09:23+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T10:10:25+00:00

  `Câu` `1` `:` `C`

  `Câu` `2` `:` `B`

  `Câu` `3` `:` `A`

  xin hay nhất

  0
  2021-09-09T10:11:16+00:00

  Câu 1. Máu được xếp vào loại mô gì ?

  A. Mô thần kinh

  B. Mô cơ

  C. Mô liên kết

  D. Mô biểu bì

  Câu 2. Dựa vào phân loại, em hãy cho biết mô nào dưới đây không được xếp cùng nhóm với các mô còn lại ?

  A. Mô máu

  B. Mô cơ trơn

  C. Mô xương

  D. Mô mỡ

  Câu 3. Tế bào cơ trơn và tế bào cơ tim giống nhau ở đặc điểm nào sau đây ?

  A. Chỉ có một nhân

  B. Có vân ngang

  C. Gắn với xương

  D. Hình thoi, nhọn hai đầu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )