GIUP VOI Hai tỉnh A và B cách nhau 180 km.Một ô tô khởi hành từ A với vận tốc 48 km/giờ . Hỏi ô tô muốn đến B lúc 10 giờ 30 phút thì phải xuất phát từ

Question

GIUP VOI
Hai tỉnh A và B cách nhau 180 km.Một ô tô khởi hành từ A với vận tốc 48 km/giờ . Hỏi ô tô muốn đến B
lúc 10 giờ 30 phút thì phải xuất phát từ tỉnh A lúc mấy giờ?

in progress 0
Julia 1 tháng 2021-09-07T11:57:17+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:58:29+00:00

  Đáp án + Giải thích :

  Đổi 10 giờ 30 phút = 10,5 giờ

   Thời gian ô tô đi từ tỉnh A đến B là:

     180 : 48 = 3,75 (giờ)

  Thời gian ô tô xuất phát để đến kịp là:

     10,5 – 3,75 = 6,75 (giờ) 

  Đổi 6,75 giờ = 6 giờ 45 phút

                      Đáp số : 6 giờ 45 phút

  Chúc bn hok tốt

  Xin hay nhất

  0
  2021-09-07T11:59:10+00:00

  Đáp án:Giải thích các bước giải:

  $\color{red}{Lemon .  }$            

  Đổi 10 giờ 30 phút=10,5 giờ

   Thời gian ô tô đi từ tỉnh A đến B là:

     180 : 48= 3,75 ( giờ)

  Thời gian ô tô xuất phát để đến kịp là:

     10,5 – 3,75=6,75(giờ) =6 giờ 45 phút

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )