giúp với. viết công thức và lấy ví dụ giữa 2 dạnh so sánh : more less

Question

giúp với. viết công thức và lấy ví dụ giữa 2 dạnh so sánh : more less

in progress 0
Arya 2 tuần 2021-11-28T13:45:15+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T13:46:39+00:00

  VD:

  He is more intelligent than Minh.

  => S + be + more + adj + than ………..

  He is less intelligent than Minh.

  => S + be + less + adj + than ………..

  HỌC TỐT 😀

  0
  2021-11-28T13:47:07+00:00

  Bạn tham khảo nhé!
  *Dạng so sánh more (Nhiều hơn)
  Công thức :    S + V<chia theo thì>  + more + Ns/N<không đếm được>….
  Vd : You should drink more water everyday
          He should sleep more
  *Dạng so sánh less (Ít hơn)
  Công thức :    S  + V<chia theo thì> + less + N<không đếm được>
  Vd : You should eat less funk food
          You should sunbathe less
  @FbBinhne2k88

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )