Giúp vs , 1 câu thôi : Để thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện nay các nước Châu Phi đã A. dựa vào giúp đỡ của các nước tư bản Phương Tây. B. thực

Question

Giúp vs , 1 câu thôi :
Để thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện nay các nước Châu Phi đã

A.
dựa vào giúp đỡ của các nước tư bản Phương Tây.
B.
thực hiện các chiến lược kinh tế ngắn hạn, dài hạn phù hợp với điều kiện từng nước.
C.
ứng dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.
D.
đề ra cải cách nhằm giải quyết các xung đột, khắc phục những khó khăn về kinh tế, thành lập các tổ chức liên minh khu vực.

in progress 0
Rose 2 tuần 2021-07-10T12:10:35+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:11:39+00:00

  Để thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện nay các nước Châu Phi đã

  A. dựa vào giúp đỡ của các nước tư bản Phương Tây.

  B. thực hiện các chiến lược kinh tế ngắn hạn, dài hạn phù hợp với điều kiện từng nước.

  C. ứng dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

  D. đề ra cải cách nhằm giải quyết các xung đột, khắc phục những khó khăn về kinh tế, thành lập các tổ chức liên minh khu vực.

  Giải thích:

  – Sau khi giành được độc lập, các nước châu Phi bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế – xã hội và đã thu được những thành tựu bước đầu, song chưa đủ để thay đổi căn bản bộ mặt của châu lục này. Nhiều nước vẫn còn trong tình trạng lạc hậu, không ổn định và khó khăn: xung đột về sắc tộc và tôn giáo, đảo chính, nội chiến diễn ra liên miên; bệnh tật và mù chữ; sự bùng nổ dân số; đói nghèo, nợ nần và phụ thuộc các nước tư bản phương Tây,…

  #xin hay nhất

  #What your name

  @cre:nguyenthanhthao24072009

  0
  2021-07-10T12:12:17+00:00

  Để thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện nay các nước Châu Phi đã

  A.dựa vào giúp đỡ của các nước tư bản Phương Tây.

  B.thực hiện các chiến lược kinh tế ngắn hạn, dài hạn phù hợp với điều kiện từng nước.

  C.ứng dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

  D.đề ra cải cách nhằm giải quyết các xung đột, khắc phục những khó khăn về kinh tế, thành lập các tổ chức liên minh khu vực. 

  Giải thích : Sau khi dành được độc lập ,châu Phi đã bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước. Để thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện nay các nước Châu Phi đã thực hiện các chiến lược kinh tế ngắn hạn, dài hạn phù hợp với điều kiện từng nước. 

  Nocopy 

  @gladbach

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )