Giúp vs ạ Tại sao Nhật chú trọng PT công nghiệp hiện đại?

Question

Giúp vs ạ
Tại sao Nhật chú trọng PT công nghiệp hiện đại?

in progress 0
Melody 2 giờ 2021-09-07T12:56:17+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-07T12:58:03+00:00

    Nhật Bản là quốc gia nghèo tài nguyên khoáng sản nên các ngành công nghiệp ở Nhật Bản chú trọng các ngành công nghiệp đòi hỏi kĩ thuật cao vừa hạn chế sử dụng các ngưồn tài nguyên nguyên liệu vừa đem lại lợi nhuận cao 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )