giúp vs ak Trộn 400 ml hh khí gồm N2 và một hidrocacbon A với 900ml O2 ( dư) rồi đốt cháy. Thể tích hh khí và hơi sau khi đốt là 1,4 Lít. Làm ngưng t

Question

giúp vs ak
Trộn 400 ml hh khí gồm N2 và một hidrocacbon A với 900ml O2 ( dư) rồi đốt cháy. Thể tích hh khí và hơi sau khi đốt là 1,4 Lít. Làm ngưng tụ hơi nước thì còn lại 800ml khí. Cho khí này lội qua dd KOH dư thì còn 400ml. Các khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Tìm CTPT của A

in progress 0
Reagan 1 tuần 2021-12-03T12:53:29+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T12:54:57+00:00

  Đáp án:

   C2H6

  Giải thích các bước giải:

   VH2O=600(ml)

  VCO2=400(ml)

  VH2O>VCO2

  ->h/c thuộc loại ankan

  Vhh=200(ml)

  số C=400/200=2

  số H=1200/200=6

  -> A là C2H6

  0
  2021-12-03T12:55:22+00:00

  Đáp án:

   

  VCO2 = 800-400=400ml
  VH2O=1400-800=600ml
  V(O2 dư+ N2)=400ml
  VO2(pứ)=1/2VH2O + VCO2=700ml
  VO2 dư= 900-700=200ml
  => VN2=400-200=200
  =>V(CxHy)=200
  V(CxHy): VO2:VCO2:VH2O=200:700:400:600=2:7:4:6
  =>A là C2H6

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )