Giúp vs mọi người ơi Cho $\frac{a}{b}$= $\frac{c}{d}$ Chứng minh $\frac{5a+3b}{5a-3b}$= $\frac{5c+3d}{5c-3d}$

Question

Giúp vs mọi người ơi
Cho $\frac{a}{b}$= $\frac{c}{d}$
Chứng minh $\frac{5a+3b}{5a-3b}$= $\frac{5c+3d}{5c-3d}$

in progress 0
Claire 2 ngày 2021-12-07T01:30:41+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T01:31:46+00:00

  `VT=a/b=c/d↔a/c=b/d`

  `↔(5a)/(5c)=(3b)/(3d)`

  `↔(5a-3b)/(5a-3d)=(5a+3b)/(5c+3d)=(5a+3b)/(5a-3b)=(5c+3d)/(5c-3d)=VP`

  Vậy `(5a+3b)/(5a-3b)=(5c+3d)/(5c-3d)`

  0
  2021-12-07T01:31:46+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Ta có:
  `a/b=c/d<=>a/c=b/d`
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:
  `a/c=b/d=(5a-3b)/(5c-3d)=(5a+3b)/(5c+3d)` `=(5a+3b)/(5a-3b)=(5c+3d)/(5c-3d)(ĐPCM)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )