Giupemvsa Một vật khối lượng 5 kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng 30°, chiều cao mặt phẳng là 2m. Công của trọng lực trong quá trìn

Question

Giupemvsa
Một vật khối lượng 5 kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng 30°, chiều cao mặt phẳng là 2m. Công của trọng lực trong quá trình vật trượt hết mặt phẳng là (g=10m/s2) A. 10J. B. 100J. C. 5J. D. 50J.

in progress 0
Delilah 2 giờ 2021-10-12T20:54:00+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T20:55:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  A=wt1-wt2=mgh-0=2.5.10=100

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )