Giups mình câu này nha. Mình vote 5* cho Câu 43: Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực nào tron

Question

Giups mình câu này nha. Mình vote 5* cho
Câu 43: Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau đây?
A. F < 20N. B. F = 20N. C. 20N < F < 200N. D. F = 200N. Câu 50: Lực ma sát trượt xuất hiện trong trường hợp nào sau đây? A. Ma sát giữa các viên bi với ổ trục xe đạp, xe máy. B. Ma sát giữa cốc nước đặt trên mặt bàn với mặt bàn. C. Ma sát giữa lốp xe với mặt đường khi xe đang chuyển động. D. Ma sát giữa má phanh với vành xe.

in progress 0
Madeline 3 tuần 2021-07-08T19:55:15+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T19:57:00+00:00

  $Câu$ `43:` `D.` `F` `=` `200N.`

  $Câu$ `50:` `C.` `Ma` `sát` `giữa` `lốp` `xe` `với` `mặt` `đường` `khi` `xe` `đang` `chuyển` `động.`

  $#Nagisa#$

  0
  2021-07-08T19:57:01+00:00

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 43: Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau đây?

  A. F < 20N.

  B. F = 20N.

  C. 20N < F < 200N.

  D. F = 200N.

  Câu 50: Lực ma sát trượt xuất hiện trong trường hợp nào sau đây?

  A. Ma sát giữa các viên bi với ổ trục xe đạp, xe máy.

  B. Ma sát giữa cốc nước đặt trên mặt bàn với mặt bàn.

  C. Ma sát giữa lốp xe với mặt đường khi xe đang chuyển động.

  D. Ma sát giữa má phanh với vành xe.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )