Giups với Số học sinh lớp 6a gồm 4 loại: trung bình, khá, giỏi, yếu.Có 9 học sinh xếp loại giỏi chiếm 1/5 số hs lớp. a) tính số học sinh cả lớp b) Sô

Question

Giups với Số học sinh lớp 6a gồm 4 loại: trung bình, khá, giỏi, yếu.Có 9 học sinh xếp loại giỏi chiếm 1/5 số hs lớp.
a) tính số học sinh cả lớp
b) Sô học sinh khá chiếm 40 % hs cả lớp . Số học sinh tb chiếm 1/3 số học sinh cả lớp.
Tính số hs khá, tb, yếu

in progress 0
Hailey 3 tháng 2021-09-18T15:42:21+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T15:43:56+00:00

  Đáp án:

   Chúc bạn học tốt! Xin hay nhất ạ!

  Giải thích các bước giải:

   a, Số học sinh cả lớp là:

         9 x 5 = 45 ( học sinh )

  b, Số học sinh khá là:

          45 : 100 x 40 = 18 ( học sinh )

  Số học sinh trung bình là:

           45 x 1/3 = 15 ( học sinh )

  Số học sinh yếu là:

            45 – ( 9 + 18 + 15 ) = 3 ( học sinh )

                        Đáp số: a, 45 học sinh 

                                     b, K: 18 học sinh ; TB: 15 học sinh ; Y: 3 học sinh

  0
  2021-09-18T15:44:08+00:00

  Đáp án:

  a) Số hs cả lớp là:

  9 : 1/5 = 45 hs

  b) Số hs khá là:

  45 . 40% = 18 hs

  Số học sinh trung bình là:

  45 x 1/3 = 15 hs

  Số học sinh yếu là

  45 – ( 9 + 18 + 15 ) = 3 hs

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )