Give the correct form of the words in CAPITALS to complete each of the following sentences. 1. We are going to review eight parts of in

Question

Give the correct form of the words in CAPITALS to complete each of the following sentences.
1. We are going to review eight parts of in the next three lessons. (SPEAK)
2. His father has been working as a of technical texts for ten years. (TRANSLATE)
3. Ivan can write almost like a native speaker, but his is terrible. (PRONOUNCE)
4. My English teacher often draws our attention to
and differences between English and our mother language (SIMILAR)
5. He can do English grammar exercises well, but he can’t have a in English. (CONVERSE)
6.How do you this word? I just can’t say it right. (PRONUNCIATION)
7. James is He uses English at work, but at home he speaks French as a native language. (LANGUAGE)
8. Nhung can speak English much more than her sister can. (FLUENCY)
9. It’s said that many English words have been over the countries. (SIMPLE)
10. His to use English in different social contexts to achieve his communicative intentions is amazing. (ABLE).

in progress 0
Kylie 2 tháng 2021-10-02T15:38:34+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T15:40:31+00:00

  Give the correct form of the words in CAPITALS to complete each of the following sentences.
  1. speech ( Chúng ta sẽ xem xét tám phần của bài phát biểu trong ba bài học tiếp theo. )
  2. translator ( Cha anh đã làm phiên dịch viên dịch thuật các văn bản kỹ thuật được mười năm. )

  3. pronunciation ( Ivan có thể viết gần như người bản xứ, nhưng khả năng phát âm của anh ấy rất tệ. )
  4. similarity ( Giáo viên tiếng Anh của tôi thường thu hút sự chú ý của chúng tôi về sự giống và khác nhau giữa tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ.)
  5. conversation ( Anh ấy có thể làm tốt các bài tập ngữ pháp tiếng Anh, nhưng anh ấy không thể có cuộc hội thoại bằng tiếng Anh. )
  6. pronounce ( Bạn phát âm từ này như thế nào? Tôi không thể nói nó đúng )
  7. bilingual ( James là người song ngữ, anh ấy sử dụng tiếng Anh tại nơi làm việc, nhưng ở nhà anh ấy nói tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ. )
  8. fluently ( Nhung có thể nói tiếng Anh trôi chảy hơn nhiều so với chị gái của cô. )
  9. simplified ( Người ta nói rằng nhiều từ tiếng Anh đã được đơn giản hóa ở các quốc gia.)
  10. ability ( Khả năng sử dụng tiếng Anh trong các bối cảnh xã hội khác nhau để đạt được mục đích giao tiếp của anh ấy thật đáng kinh ngạc. )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )