Gmail là 1 dạng bản quyền phần mềm loại gì? * 1 điểm Phần mềm đi kèm Phần mềm dịch vụ Phần mềm chia sẻ Phần mềm mã nguồn mở

Question

Gmail là 1 dạng bản quyền phần mềm loại gì? *
1 điểm
Phần mềm đi kèm
Phần mềm dịch vụ
Phần mềm chia sẻ
Phần mềm mã nguồn mở

in progress 0
Ruby 3 tuần 2021-08-16T16:27:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:28:14+00:00

  Gmail là 1 dạng bản quyền phần mềm loại gì?   

   Phần mềm đi kèm

  Phần mềm dịch vụ

  Phần mềm chia sẻ

  Phần mềm mã nguồn mở

  0
  2021-08-16T16:28:46+00:00

  Phần mềm dịch vụ nha bạn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )