Gọi độ dài cạnh các mảnh hình vuông là a (cm). Ta phải có 60 chia hết cho a, 96 chia hết cho a và a lớn nhất. Do đó a là UCLN(60, 96). Ta tính đc a =

Question

Gọi độ dài cạnh các mảnh hình vuông là a (cm). Ta phải có 60 chia hết cho a, 96 chia hết cho a và a lớn nhất. Do đó a là UCLN(60, 96). Ta tính đc a = 12. độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông là 12cn

in progress 0
Faith 3 tháng 2021-08-31T18:03:23+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T18:04:53+00:00

      Gọi độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông là a ( cm ). a E N*.

  Theo đề ta có :

                                    60 chia hết a và 90 chia hết a  

                                               a là số lớn nhất.

                        Do đó a = ƯCLN ( 60, 96 )

      60 = 22 . 3 . 5 }

                             }      ƯCLN ( 60, 96 ) = 22 . 3 = 12

      96 = 25 . 3      }

                              => a = 12 cm

  Vậy độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông là 12 cm

  theo mik nên trình bày như này nè và cho hỏi đề bài đâu

                                         ~HOK TỐT~~

  0
  2021-08-31T18:04:58+00:00

  Đáp án:

   Tham khảo

  Giải thích các bước giải:

   Vì tấm bìa được cắt hết nên cạnh của hình vuông là ước chung của chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật

  Khi đó độ dài cạnh của hình vuông lớn nhất chính là ỨCLN của chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật

  Ta có:$60=2².3.5$

  $96=2^5.3$

  $ƯCLN(60,96)=2³.3=12$

  Vậy độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông là 12 cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )