gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Dựng vectơ AD= vectơ GC . Chứng minh vectơ DG = vectơ GB

Question

gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Dựng vectơ AD= vectơ GC . Chứng minh vectơ DG = vectơ GB

in progress 0
Alaia 1 năm 2021-09-29T20:26:45+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T20:28:05+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-29T20:28:43+00:00

  G là trọng tâm tam giác ABC

  =>GA+GB+GC=0

  <=>GD+DA+GB+AD=0

  <=>GD+GB=0

  =>DG=GB

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )