Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA của tứ giác ABCD. a/ Chứng minh tứ giác MNPQ là hình bình hành. b/ Tìm điều kiện của

Question

Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA của tứ giác ABCD.
a/ Chứng minh tứ giác MNPQ là hình bình hành.
b/ Tìm điều kiện của tứ giác ABCD để tứ giác MNPQ là :
b1/ Hình chữ nhật
b2/ Hình thoi
b3/ Hình vuông

in progress 0
Hadley 3 ngày 2021-12-06T14:05:15+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T14:07:11+00:00

  a) Xét ΔADB có

  Q là trung điểm của AD(gt)

  M là trung điểm của AB(gt)

  Do đó: QM là đường trung bình của ΔADB(định nghĩa đường trung bình của tam giác)

  ⇒QM//DB và QM=DB2QM=DB2(định lí 2 về đường trung bình của tam giác)(1)

  Xét ΔCDB có

  P là trung điểm của CD(gt)

  N là trung điểm của BC(gt)

  Do đó: PN là đường trung bình của ΔCDB(định nghĩa đường trung bình của tam giác)

  ⇒PN//DB và PN=DB2PN=DB2(định lí 2 về đường trung bình của tam giác)(2)

  Từ (1) và (2) suy ra QM//PN và QM=PN

  Xét tứ giác MNPQ có QM//PN(cmt) và QM=PN(cmt)

  nên MNPQ là hình bình hành(dấu hiệu nhận biết hình bình hành)

  Hình bình hành MNPQ trở thành hình chữ nhật khi PQMˆ=900PQM^=900

  hay QM⊥QP

  Xét ΔDAC có

  Q là trung điểm của AD(gt)

  P là trung điểm của CD(gt)

  Do đó: QP là đường trung bình của ΔDAC(định nghĩa đường trung bình của tam giác)

  ⇒QP//AC và QP=AC2QP=AC2(định lí 2 về đường trung bình của tam giác)

  Ta có: QP⊥QM(cmt)

  QP//AC(cmt)

  Do đó: QM⊥AC(định lí 2 từ vuông góc tới song song)

  Ta có: QM⊥AC(cmt)

  QM//DB(cmt)

  Do đó: AC⊥DB(định lí 2 từ vuông góc tới song song)

  Vậy: Khi tứ giác ABCD có thêm điều kiện AC⊥DB thì hình bình hành MNPQ trở thành hình chữ nhật

  b) Hình bình hành MNPQ trở thành hình thoi khi QM=QP

   QM=DB2QM=DB2(cmt)

   QP=AC2QP=AC2(cmt)

  nên DB=AC

  Vậy: Khi tứ giác ABCD có AC=DB thì hình bình hành MNPQ trở thành hình thoi

  c) Hình bình hành MNPQ trở thành hình vuông khi MNPQ vừa là hình chữ nhật và vừa là hình thoi

  ⇔DB⊥AC và DB=AC

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )