gọi (P) là đò thị của hs y=f(X) =a(x-m)2.Đường thẳng (d):y=4 cắt p tại hai điểm A(-1;4) và B(3;4). Tính m và a

Question

gọi (P) là đò thị của hs y=f(X) =a(x-m)2.Đường thẳng (d):y=4 cắt p tại hai điểm A(-1;4) và B(3;4). Tính m và a

in progress 0
Harper 3 tháng 2021-09-11T18:57:33+00:00 1 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T18:59:00+00:00

  f=a(x ²-2mx+m ²) = ax ²-2max+m ²a

  vì đường thẳng d cắt (P) tại A,B -> A,B thuộc (P)

  -> a+2ma+m ²a=4(1)

  và 9a-6ma+m ²a=4 (2)

  Trừ (2) cho (1)

  -> 8a-8ma=0 <-> 8a(1-m)=0 vì a khác 0 -> 1-m=0 <-> m=1

  vậy m=1 và a khác 1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )