Gợi ý : – Dùng phương pháp cắt hình – DT phần gạch sọc = DT hình chữ nhật – DT phần không gạch sọc – 10cm là chiều rộng hình chữ nhật cũng là đường kí

Question

Gợi ý : – Dùng phương pháp cắt hình
– DT phần gạch sọc = DT hình chữ nhật – DT phần không gạch sọc
– 10cm là chiều rộng hình chữ nhật cũng là đường kính hình tròn
giải giúp em vs

in progress 0
Eden 2 tuần 2021-11-28T14:42:48+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T14:44:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Chiều rộng hình chữ nhật là: ( Bằng bán kính của hình tròn )

                   10 : 2 = 5 ( cm )

  Diện tích hình chữ nhật là:

                  5 x 10 = 50 ( cm2 )

  Diện tích nửa hình tròn là:

                 5 x 5 x 3,14 : 2 = 39,25 ( cm2 )

  Diện tích phần gạch sọc là:

                50 – 39,25 = 10,75 ( cm2 )

                          Đ/S : 10,75 cm2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )